ประกาศ

โครงการการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับสะเต็มศึกษา
อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 บุคคลทั่วไป วันที่ 30-31 ก.ค. 2565

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ. วันที่ 23-24 ก.ค. 2565

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 2 รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 9-10 ก.ค. 2565

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 1 พี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 2565

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สะเต็ม


ผู้บริหารศูนย์

รองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์
หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา